Spolek přátel školky

Základní informace pro šk. rok 2019/2020

O spolku

Spolek přátel klánovické školky byl registrován jako občanské sdružení v roce 1999 (do září 2005 působil pod názvem Sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole v Praze 9 - Klánovicích). Jeho úkolem je organizovat společenské, kulturní a sportovní akce pro děti, které mateřskou školu navštěvují. Zároveň podporuje činnost mateřské školy.

Na začátku každého školního roku se koná členská schůze spolku (schůzka rodičů). Letošní schůzka se koná 11.9.2019 v MŠ Klánovice v 18 hod. Jste srdečně zváni! Seznámíme Vás s náplní spolku, hospodařením SPKŠ ve školním roce 2018/2019 a finančním plánu na školní rok 2019/2020 a také budeme hlasovat o členech Výboru SPKŠ. Pokud máte zájem stát se členem Výboru, kontaktujte nás na email: spolekpratel@msklanovice.cz


  • Výše příspěvku na školní rok 2018/2019 byla stanovena na 1300,- Kč na jedno dítě
  • Výše příspěvku za děti navštěvující anglický kroužek byla stanovena na 2000,- Kč měsíčně.
  • Složení výboru spolku pro školní rok 2018/2019

Členové výboru SPKŠ: Eva Kobiánová, Iveta Gottsteinová, Diana Jurková, Petra Vondráková, Tereza Kolátorová, Klára Měrková, Klára Konečná, Magda Kavková, Helena Nováková, Kateřina Dostálová

Revizor jmenovaný MČ Praha-Klánovice: Kateřina Cónová

Výbor spolku se schází přibližně jednou za měsíc. Tyto schůzky jsou otevřené pro všechny rodiče. Veškeré informace získáte emailem na adrese uvedené výše.

Kontakt

Spolek přátel klánovické školky

V Žáčku 219, 190 14 Praha 9

IČ: 69346011

Email: spolekpratel@msklanovice.cz

Soubory

Stanovy spolku ke stažení

Zpráva o činnosti a hospodaření SPKŠ ve šk. r. 2018/19

Zápis z členské schůze

Úhrada příspěvku do Fondu SPKŠ pro školní rok 2019/2020

Číslo účtu: 5487350389/0800

Výše příspěvku na každé dítě: 1.300,- Kč

Uhraďte nejpozději do 30.9.2019

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.