Spolek přátel školky

Základní informace pro šk. rok 2021/2022

Milí rodiče,

mrzí nás, že všechny akce, které byly naplánované pro naše děti ve školce díky korona viru neproběhly. Pokud budete chtít vrátit poměrnou část příspěvku do SPKŠ , což je 260,-- Kč (jde o měsíce prosinec 2020 a duben 2021 ), tak prosím napište na mailovou adresu: spolekpratel@msklanovice.cz . Uveďte číslo účtu a jméno dítěte. Pokud ne, tak se nemusíte bát a vaše peníze budou použity výhradně na náklady, ať už se jedná o provoz nebo akce školky.

Děkujeme za pozornost a zdraví

členky SPKŠ


O spolku

Spolek přátel klánovické školky byl registrován jako občanské sdružení v roce 1999 (do září 2005 působil pod názvem Sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole v Praze 9 - Klánovicích). Jeho úkolem je organizovat společenské, kulturní a sportovní akce pro děti, které mateřskou školu navštěvují. Zároveň podporuje činnost mateřské školy.

Na začátku každého školního roku se koná členská schůze spolku (schůzka rodičů). Letošní schůzka se koná 8.9.2021 v MŠ Klánovice od 18 hod. Jste srdečně zváni! Seznámíme Vás s náplní spolku, hospodařením SPKŠ ve školním roce 2020/2021 a finančním plánu na školní rok 2021/2022 a také budeme hlasovat o členech Výboru SPKŠ. Pokud máte zájem stát se členem Výboru, kontaktujte nás na email: spolekpratel@msklanovice.cz


  • Výše příspěvku na školní rok 2021/2022 byla stanovena na 1300,- Kč na jedno dítě

  • Výše příspěvku za děti navštěvující anglický kroužek byla stanovena na 2000,- Kč měsíčně

  • Složení výboru spolku pro školní rok 2021/2022

Členové výboru SPKŠ: Eva Kobiánová, Petra Vondráková, Tereza Kolátorová, Klára Měrková, Klára Konečná, Magda Kavková, Helena Nováková, Kateřina Dostálová

Revizor jmenovaný MČ Praha-Klánovice: Kateřina Cónová

Výbor spolku se schází přibližně jednou za měsíc. Tyto schůzky jsou otevřené pro všechny rodiče. Veškeré informace získáte emailem na adrese uvedené výše.

Kontakt

Spolek přátel klánovické školky

Mateřská škola, příspěvková organizace

V Žáčku 219/2, 190 14 Praha 9

IČ: 69346011

Email: spolekpratel@msklanovice.cz

Soubory

Stanovy spolku ke stažení

Zpráva o činnosti a hospodaření SPKŠ ve šk. roce 2019/20

Zpráva o činnosti a hospodaření SPKŠ ve šk. roce 2020/21

Zápis z členské schůze z 9.9. 2020

Úhrada příspěvku do Fondu SPKŠ pro školní rok 2021/2022

Číslo účtu: 5487350389/0800

Výše příspěvku na každé dítě: 1.300,- Kč

Uhraďte nejpozději do 30.9.2021

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.