Spolek přátel klánovické školky

Základní informace pro šk. rok 2023/2024

O spolku

   Spolek přátel klánovické školky byl registrován jako občanské sdružení v roce 1999 (do září 2005 působil pod názvem Sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole v Praze 9 - Klánovicích). Jeho úkolem je organizovat společenské, kulturní a sportovní akce pro děti, které mateřskou školu navštěvují. Zároveň podporuje činnost mateřské školy.

   Na začátku každého školního roku se koná členská schůze spolku (schůzka rodičů). Letošní schůzka se koná 13.9. 2023 v MŠ od 18 hod. na zahradě MŠ. Jste srdečně zváni! Seznámíme Vás s náplní spolku, hospodařením SPKŠ ve školním roce 2022/2023 a finančním plánu na školní rok 2023/2024 a také budeme hlasovat o členech Výboru SPKŠ. Pokud máte zájem stát se členem Výboru, kontaktujte nás na email: spolekpratel@msklanovice.cz


   Členové výboru SPKŠ: Lucie Belousová, Aneta Klečková, Tereza Netušilová, Lenka Soukupová, Petra Štálová, Jana Hrabcová, Magda Kavková, Klára Konečná

   Výbor spolku se schází přibližně jednou za měsíc. Tyto schůzky jsou otevřené pro všechny rodiče. Veškeré informace získáte emailem na adrese uvedené výše.

Kontakt

Spolek přátel klánovické školky

Mateřská škola, příspěvková organizace

V Žáčku 219/2, 190 14 Praha 9

IČ: 69346011

Email: spolekpratel@msklanovice.cz

Soubory

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku přátel klánovické školky ve školním roce 2022/23 

Stanovy spolku ke stažení

Zápis z členské schůze z 9.9. 2020 

Úhrada příspěvku do Fondu SPKŠ pro školní rok 2023/2024

Číslo účtu: 2502644737/2010

Výše příspěvku na každé dítě: 1.600,- Kč

Uhraďte nejpozději do 30.9.2023

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.