Spolek přátel klánovické školky

Základní informace pro šk. rok 2022/2023

O spolku

Spolek přátel klánovické školky byl registrován jako občanské sdružení v roce 1999 (do září 2005 působil pod názvem Sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole v Praze 9 - Klánovicích). Jeho úkolem je organizovat společenské, kulturní a sportovní akce pro děti, které mateřskou školu navštěvují. Zároveň podporuje činnost mateřské školy.

Na začátku každého školního roku se koná členská schůze spolku (schůzka rodičů). Letošní schůzka se koná 7.9. 2022 v MŠ od 18 hod. na zahradě MŠ. Jste srdečně zváni! Seznámíme Vás s náplní spolku, hospodařením SPKŠ ve školním roce 2021/2022 a finančním plánu na školní rok 2022/2023 a také budeme hlasovat o členech Výboru SPKŠ. Pokud máte zájem stát se členem Výboru, kontaktujte nás na email: spolekpratel@msklanovice.cz


  • Výše příspěvku na školní rok 2022/2023 byla stanovena na 1300,- Kč na jedno dítě

  • Výše příspěvku za děti navštěvující anglický kroužek byla stanovena na 2000,- Kč měsíčně

  • Složení výboru spolku pro školní rok 2022/2023

Členové výboru SPKŠ: Klára Konečná, Magda Kavková, Helena Nováková, Lenka Soukupová, Aneta Klečková, Petra Štálová, Jana Hrabcová, Lucie Belousová

Revizor jmenovaný MČ Praha-Klánovice:

Výbor spolku se schází přibližně jednou za měsíc. Tyto schůzky jsou otevřené pro všechny rodiče. Veškeré informace získáte emailem na adrese uvedené výše.

Kontakt

Spolek přátel klánovické školky

Mateřská škola, příspěvková organizace

V Žáčku 219/2, 190 14 Praha 9

IČ: 69346011

Email: spolekpratel@msklanovice.cz

Soubory

Stanovy spolku ke stažení

Zpráva o činnosti a hospodaření SPKŠ ve šk. roce 2021/22

Zápis z členské schůze z 9.9. 2020

Úhrada příspěvku do Fondu SPKŠ pro školní rok 2022/2023

Číslo účtu: 5487350389/0800

Výše příspěvku na každé dítě: 1.300,- Kč

Uhraďte nejpozději do 30.9.2022

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.