Kontakt

Kde nás najdete?

Mateřská škola, příspěvková organizace

V Žáčku 219/2

Praha 9 - Klánovice

190 14

Telefony

Třída KOŤAT, JEŽKŮ, SOV, MYŠEK - hlavní budova:

Tel. 281 962 079 

Tel. 604 555 832  Dana Radinová - ředitelka

Třída ŽAB, ŽIRAF - nová budova:

Tel. 281 960 218

Tel. 604 555 832  Dana Radinová - ředitelka

Email školky:  

Dana Radinová - ředitelka


Email jídelny:  

Kateřina Šedivá - vedoucí ŠJ

Email Spolku přátel:  

Mgr. Petra Štálová

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., účet č. 249601389/0800

IČ: 709 47 562

ID datové schránky: sffkst4

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl Pr., vložka 890

Statutární orgán: Ředitelka Dana Radinová, skolka@msklanovice.cz

Zřizovatel: Městská část Praha - Klánovice, U Besedy 300/8, 190 14 Praha - Klánovice 

Platby

Platba školného

Výše školného na školní rok 2023/2024 je 900 Kč

Tuto částku prosím zasílejte na 249601389/0800. 

Splatnost plateb je do 15. dne daného měsíce. 

Dětem, které docházely do MŠ loni, zůstává jejich variabilní symbol. 

Nové děti mají variabilní symbol stejný jako u úhrady stravného.

PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ!

Platba stravného

Výše stravného na školní rok 2023/2024 je za celodenní stravu 1144,- Kč ( 7-letí 1452,-Kč ) 

a za půldenní 902,- Kč ( 7-letí 1188,- )

Tuto částku prosím zasílejte na 7034-249601389/0800. 

Splatnost plateb je do 15. dne předešlého měsíce. 

Variabilní symbol získáte u vedoucí školní jídelny a je po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejný. 

Platba kroužků 

Částku prosím zasílejte na 35-249601389/0800. 

Variabilní symbol získáte na třídách společně s přihláškou.

Platba Anglického kroužku 

Částku 2000,- Kč prosím zasílejte na 2502644737/2010.

Splatnost plateb je do 15. dne daného měsíce. 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Platba do fondu Spolku přátel klánovické školky

Částku 1600,- Kč prosím zasílejte na 2502644737/2010

Splatnost plateb je do 30.9

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Dětem, které ukončí docházku do MŠ v průběhu roku vracíme poměrnou část příspěvku 130,- Kč za každý celý měsíc. 

Děti, které zahájí docházku do MŠ v průběhu školního roku, hradí pouze poměrnou část - 130,- Kč za každý měsíc. 

Prosím uhraďte ihned po nástupu do školky. 

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktuje na adrese spolekpratel@msklanovice.cz