Kontakt

Kde nás najdete?

Mateřská škola, příspěvková organizace

V Žáčku 219/2

Praha 9 - Klánovice

190 14

Telefony

Třída KOŤAT, JEŽKŮ, SOV, MYŠEK - hlavní budova:

Tel. 281 962 079

Tel. 604 555 832 Dana Radinová - ředitelka

Třída ŽAB, ŽIRAF - nová budova:

Tel. 281 960 218

Tel. 604 555 832 Dana Radinová - ředitelka

Email školky:

Dana Radinová - ředitelka


Email jídelny:

Kateřina Šedivá - vedoucí ŠJ

Email Spolku přátel:

Eva Kobiánová

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., účet č. 249601389/0800

IČ: 709 47 562

ID datové schránky: sffkst4

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl Pr., vložka 890

Statutární orgán: Ředitelka Dana Radinová, skolka@msklanovice.cz

Zřizovatel: Městská část Praha - Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Praha - Klánovice

Platby

Platba školného

Výše školného na školní rok 2021/2022 je 900 Kč. Tuto částku prosím zasílejte na 249601389/0800. Splatnost plateb je do 15. dne daného měsíce. Dětem, které docházely do MŠ loni, zůstává jejich variabilní symbol. Nové děti mají variabilní symbol stejný jako u úhrady stravného.

PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ!

Platba stravného

Výše stravného na školní rok 2021/2022 je za celodenní stravu 1144,- Kč ( 7-letí 1452,-Kč ) a za půldenní 902,- Kč ( 7-letí 1188,- ).

Tuto částku prosím zasílejte na 7034-249601389/0800.

Splatnost plateb je do 15. dne předešlého měsíce. Variabilní symbol získáte u vedoucí školní jídelny a je po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejný.

Platba kroužků

Částku prosím zasílejte na 35-249601389/0800. Variabilní symbol získáte na třídách společně s přihláškou.

Platba Anglického kroužku

Částku 2000 Kč prosím zasílejte na 5487350389/0800. Splatnost plateb je do 15. dne daného měsíce. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Platba do fondu Spolku přátel klánovické školky

Částku 1300 Kč prosím zasílejte na 5487350389/0800. Splatnost plateb je do 30.9. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Dětem, které ukončí docházku do MŠ v průběhu roku vracíme poměrnou část příspěvku 130 Kč za každý celý měsíc. Děti, které zahájí docházku do MŠ v průběhu školního roku, hradí pouze poměrnou část - 130 Kč za každý měsíc. Prosím uhraďte ihned po nástupu do školky.

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktuje na adrese spolekpratel@msklanovice.cz