Mateřská škola Klánovice

Mateřská škola, jak ji chápeme, má být místem pohody, bezpečí, jistoty, místem, které podporuje všestranný rozvoj dítěte a probouzí v dětech zvídavost, tvořivost, zdravé sebevědomí, schopnost empatie, spolupráce, učí děti chápat souvislosti, vzájemnou závislost přírody, lidského života a kultury.

Všichni máme příležitost objevit své možnosti, ale i rozmanitosti světa. Věnujeme pozornost hodnotám jako je přátelství a tolerance, pěstujeme v dětech laskavost a cit pro rozdílnost. Naším cílem je vytvářet v dětech pocit, že jsme tu jeden pro druhého. Že se ve chvílích, kdy se cítí nejisté, mají na koho obrátit, zároveň však umějí nabídnout svou pomoc tomu, kdo potřebuje. Že jsme spolu ve chvílích pohody a radosti, ale i ve chvílích nezdaru, smutku či nepohody, se kterou zde nikdo nezůstává sám.

Aktuality

Pozvánka na kulinářskou akci ,,Hrnečku vař!"

V rámci podpory zdravé výživy.

Akce bude probíhat ve středu 18.9. od 16:30 hod. na zahradě MŠ.

Těšíme se na vás. Kolektiv MŠ.

Valná hromada a informační schůzky

11.9. se koná Valná hromada SPKŠ a infomační schůzky MŠ od 18:00 hod.


Pozvánka na veletrh zájmových kroužků

Veletrh kroužků a volnočasových aktivit se koná 4. září 2019, 15:00 až 18:30 hod. u sportovní haly ZŠ Masarykova.