Projekty a dotace

text_web-2.docx

Podpora inkluze v MŠ

Dne 22.9.2021 se v MŠ uskutečnilo 3 hodinové komunitně osvětové setkání rodičů, dětí a pedagogů z MŠ „ HRNEČKU, VAŘ!“, zaměřené na řešení problémů dané lokality.

Cílem setkání bylo prostřednictvím daného tématu posilovat aktivní občanství a podpora prodeje lokálních surovin. Tento cíl byl úspěšně splněn.
A3.pdf.pdf

Podpora inkluze v MŠ

Od 1.9.2020 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora inkluze v mateřské škole Klánovice II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001981, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpořit inkluzivní vzdělávání na MŠ Klánovice prostřednictvím zapojením dvojjazyčného asistenta pedagoga, vzděláváním pedagogických pracovníků včetně realizace projektových dnů a komunitních aktivit.

a3.pdf

Šablony III.


Od 1.9.2020 – 31.8.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony v mateřské škole Klánovice III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018445, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 412.823,- Kč.


20190821130010.pdf

Podpora inkluze v MŠ

Cílem tohoto projektu je poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem s odlišným mateřským jazykem. Poskytuje podporu pedagogovi při organizaci výuky pro celý kolektiv a také dětem, u kterých je odlišný mateřský jazyk bariérou v domluvě.

20190821143501.pdf

Projekt - Modernizace učeben MŠ

Cílem projektu pro naší Mateřskou školu bylo pořízení vybavení vnitřní a přírodní učebny zaměřené na environmentální výuku.