Projekty a dotace

20190821130010.pdf

Podpora inkluze v MŠ

Cílem tohoto projektu je poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem s odlišným mateřským jazykem. Poskytuje podporu pedagogovi při organizaci výuky pro celý kolektiv a také dětem, u kterých je odlišný mateřský jazyk bariérou v domluvě.

20190821143501.pdf

Projekt - Modernizace učeben MŠ

Cílem projektu pro naší Mateřskou školu bylo pořízení vybavení vnitřní a přírodní učebny zaměřené na environmentální výuku.