Naše třídy

Třída KOŤATA

Zázemí: Třída se nachází ve zrekonstruovaném prostoru v přízemí hlavní budovy.

Kapacita: 19 dětí

Věk: 2 - 3 roky

Jedná se většinou o děti, které se poprvé setkávají s institucionální výchovou. Z toho vyplývá hlavní cíl - podat dítěti pomocnou ruku k zvládnutí přechodu z rodinného prostředí do školky. Snažíme se v dětech vyvolat pocit, že jsme tu jeden pro druhého a že ve chvílích, kdy se cítí nejisté, mají se na koho obrátit. Zároveň se v dětech snažíme vytvářet otevřenost a připravenost nabídnout pomoc tomu, kdo ji potřebuje. Ve třídě pracuje s učitelkami chůva. K pobytu dětí venku používá třída Koťata vlastní zahradu určenou pro děti od 2 let. Z tohoto důvodu musí být děti do tří let věku ze školky vyzvednuty do 16:00 hodin.

Třída JEŽEČCI

Zázemí: Třída je umístěna v 1. poschodí hlavní budovy.

Kapacita: 24 dětí

Věk: 3 - 6 let

Specifikem této třídy je program Začít spolu, který pomáhá u dětí rozvíjet schopnosti, znalosti a dovednosti prostřednictvím plánované činnosti v koutcích a také klade důraz na účast rodiny.

Dítě si každý den vybírá činnost nebo činnosti, kterým se chce věnovat individuálně nebo ve skupině. Děti se učí hrou a prací s různými předměty a materiály. Učí se také navzájem od sebe, napodobováním a pozorováním.

Třída ŽABIČKY

Zázemí: Třída se nachází v nové části MŠ, v zelené rotundě.

Kapacita: 24 dětí

Věk: 3 - 6 let

Třída je všestranně zaměřená - poskytuje dětem širokou vzdělávací nabídku, ze které si mohou vybrat podle svých aktuálních potřeb a možností. Podporuje kladný vztah k přírodě a k pohybu. Jedenkrát týdně se předškoláci věnují Metodě dobrého startu, která rozvíjí všechny vzdělávací oblasti a napomáhá k úspěšnému přechodu do ZŠ

Třída ŽIRAFY

Zázemí: Třída je umístěna v nové části MŠ, ve žluté rotundě.

Kapacita: 24 dětí

Věk: 3 - 6 let

Hlavním specifikem třídy je kroužek "Angličtina hrou" s rodilým mluvčím, přirozené naslouchání, vnímání, živé střídání aktivit. Výuka probíhá podle metody Wattsenglish schválené a doporučené Ministerstvem školství. Dále se třída zaměřuje na všestranný rozvoj dětí s důrazem na sportovní a výtvarné činnosti. Jedenkrát týdně se předškoláci věnují Metodě dobrého startu, která rozvíjí všechny vzdělávací oblasti a napomáhá k úspěšnému přechodu do ZŠ.

Třída SOVIČKY

Zázemí: Třída sídlí v podkroví hlavní budovy.

Kapacita: 16 dětí

Věk: 5 - 7 let

Děti se zde cíleně připravují na přechod do školy. Ve třídě je kladen velký důraz na samostatnost a dokonalou sebeobsluhu. Jednou týdně se děti věnují programu Metoda dobrého startu, která rozvíjí všechny vzdělávací oblasti a napomáhá k úspěšnému přechodu do ZŠ.

Třída VLČATA

Zázemí: Jako zázemí dětem slouží zateplená "jurta" a týpí na zahradě školky. Děti také hojně využívají zahradní dílnu.

Kapacita: 19 dětí

Věk: 3 - 6 let

Třída vychází z principů lesní pedagogiky.Většina aktivit se odehrává v Přírodní učebně a v lese. Děti si hrají a učí se v přírodě, která byla po staletí přirozeným prostředím pro vývoj dítěte. Východiskem aktivit je přirozené prožívání dějů a proměn v přírodě v průběhu roku.

Provoz třídy je od 7:30 do 11:30 hodin. Před obědem se děti rozdělují dle stabilních skupin do ostatních tříd.

Třída MYŠKY

Zázemí: Třída se nachází v novém prostoru hlavní budovy.

Kapacita: 24 dětí

Věk: 3 - 4 roky

V této třídě jsou umístěny děti, které v minulém školním roce navštěvovaly třídu Koťat či přicházejí přímo z rodinného prostředí. Hlavním cílem je vytvořit pocit pohody a vzájemné důvěry. Rozvíjet v dětech empatii a prosociální chování. Ve třídě společně s učitelkami pracuje asistentka pedagoga.Na počátku školního roku používá třída Myšky k pobytu dětí venku zahradu určenou pro děti od 2 let. Z tohoto důvodu musí být děti do tří let věku ze školky vyzvednuty do 16:00 hodin.