Kroužky

Kroužky v rámci MŠ

   Učitelka si děti vyzvedne ze tříd a po skončení kroužku je opět do tříd vrátí.

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ

   Jsou tu pro nás nachystané tvořivé činnosti výtvarného charakteru. Malujeme, kreslíme, stříháme, skládáme, lepíme a moc nás to baví. Kroužek nabízí rozvoj tvořivosti, fantazie, vytrvalosti a také rozvíjí jemnou motoriku.

HUDEBNĚ-POHYBOVÝ 

   Nacvičujeme známé lidové písničky se širokou nabídkou orffových nástrojů. Písničky doplníme pohybem nebo rovnou celým tanečkem. Učíme se, že hudba má mnoho podob, rozeznáváme různé zvuky a dostáváme rytmus do těla.

KERAMIKA

   Je úžasné pozorovat, jak se hrouda hlíny mění v “něco”. Učíme se pracovat s keramickou hlínou pomocí různých technik. Často tvoříme dárečky k různým příležitostem a také věci denní potřeby. Pro náš život je důležité pochopit, že všechno má svůj čas a řád, tak jako práce s hlínou.

FLÉTNIČKA

   Honzík, Amálka a Gustík. To jsou jen někteří z kamarádů, se kterými se u flétničky seznámíme. Muzicírujeme všichni společně i s paní učitelkou. Učíme se noty, rytmus a rozvíjíme si kolektivní hudební vnímání. Nemalý je i zdravotní přínos pro naše dýchání

PLAVÁNÍ

   Voda je prima! Začínáme básničkovou rozcvičkou na břehu a pak už šup do vody. Máme po ruce spoustu pomůcek pro plavání i potápění, proto se tu líbí zkušenějším i úplně novým plaváčkům. 

SPORTOVKY

   Pohyb je naším přirozeným projevem. Běháme, skáčeme, lezeme a učíme se novým dovednostem s různými cvičebními pomůckami. Trénujeme vytrvalost, podporujeme odvahu, budujeme sílu celého těla s důrazem na zdravá záda.

VAŘENÍ S KATKOU

VAŘENÍ S VĚRKOU

   Každý týden si něco uvaříme, upečeme nebo za studena připravíme. Baví nás míchat těsto, vykrajovat tvary, učit se používat váhu a odměrky, krájet nebo zdobit. Snažíme se připravovat nejen sladké, ale také zdravé dobroty. Hotové výtvory společně zbaštíme nebo si je odneseme pro maminku a tatínka.

DRAMATICKÝ 

   Náplní Dramatického kroužku jsou hry a cvičení zaměřené na rozvoj fantazie, rétoriky, motoriky, vyjadřovacích schopností a samostatného vystupování před kolektivem. Děti se zde rovněž naučí základním principům divadelního vystupování, jako je styl a způsob řeči, držení a pozice těla, práce s prostorem, atd

TROJLÍSTEK

    Cílem Trojlístku je probouzet v dětech citlivý vztah k přírodě, k pozorování a zkoumání světa. Prostřednictvím prožitků, objevů a her pěstovat ohleduplný přístup k okolnímu světu.

Externí kroužky

   Jde o kroužky, které probíhají v prostorách MŠ, ale nejsou organizovány školkou. Lektor si děti vyzvedne na třídě, ale z kroužku si je musí vyzvednout rodiče (děti se po skončení kroužku nemohou vrátit zpět do třídy).

Veškerá komunikace (přihlášky, platby) probíhá pouze s lektorem, ne s MŠ.

TENIS

   V tenisové škole TK TOLA učíme děti mít radost z tenisu a pohybu obecně. Děti získají během kurzu základní tenisové a pohybové dovednosti. Tréninky dětí následně probíhají v různých věkových a výkonnostních úrovních. Děti mají možnost účastnit se týmových a individuálních soutěží. Rádi dětem raketku zapůjčíme.

Více informací na www.tktola.cz/cs/materska-skolka/

JUDO

   Judo Academy je moderní sportovní klub s nejširší členskou základnou v ČR. Nabízíme tréninky juda pro všechny věkové kategorie na rekreační i vrcholové úrovni. Díky dlouholetým zkušenostem s trénováním dětí tvoříme inovativní přístup k tréninku s respektem k potřebám dětí a rodičů. Díky tomu jsme v našem sportu vždy o krůček napřed.

Více naleznete na www.judoprodeti.cz/ms-klanovice

   Tréninky probíhají s výjimkou státních svátků a školních prázdnin pro Prahu 9 dle organizace školního roku 2022/2023 vydané MŠMT, případně s výjimkou zvláštního volna vyhlášeného ředitelem školy.