Jídelna

   Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava, pitný režim je zajištěn po celý den. Skladba jídla je vyvážená, plnohodnotná. Vyžaduje-li zdravotní stav dítěte speciální stravu, vychází škola po dohodě s vedoucí jídelny rodině maximálně vstříc.

   Stolování probíhá z velké části sebeobslužně s přihlédnutím k věkovým, bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Děti nejsou do jídla nuceny, je respektována individuální potřeba. Snažíme se vést děti k tomu, aby jídlo, které jim je předloženo, aspoň ochutnaly a aby měly k jídlu a práci, jež za jeho přípravou stojí, patřičnou úctu.

Provozní řád školní jídelny 


Jídelní lístek najdete v aplikaci  Naše MŠ  

Stravné+od+1.1.2022.docx

Odhlašování z obědů

Odhlásit obědy je možné v aplikaci NAŠE MŠ, která vám, rodičům, a mateřské škole velmi usnadní vzájemnou komunikaci.

Odhlašování stravování je možné na naše mš 

Pokud ještě nemáte vytvořený přístup, zaregistrujte se prosím na těchto stránkách v sekci registrace a odešlete požadavek na propojení Vašeho účtu s účtem MŠ. Požadavky na propojení se vyřizují do 24 hodin. 

Stravu dětem můžete odhlašovat do 8:00 hod.

Řád školní jídelny je k dispozici zde 

Seznam alergenů naleznete zde.

Hodnocení naší jídelny Hygienickou stanicí hl. m. Prahy 

Placení

   Strava dětí, které již do naší školky chodily, se hradí pod stejným var. symbolem, které dítě dostalo v loňském roce.

Na účet: 7034-249601389/0800