Jídelna

   Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava, pitný režim je zajištěn po celý den. Skladba jídla je vyvážená, plnohodnotná. Vyžaduje-li zdravotní stav dítěte speciální stravu, vychází škola po dohodě s vedoucí jídelny rodině maximálně vstříc.

   Stolování probíhá z velké části sebeobslužně s přihlédnutím k věkovým, bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Děti nejsou do jídla nuceny, je respektována individuální potřeba. Snažíme se vést děti k tomu, aby jídlo, které jim je předloženo, aspoň ochutnaly a aby měly k jídlu a práci, jež za jeho přípravou stojí, patřičnou úctu.

Provozní řád školní jídelny 


Jídelní lístek najdete v aplikaci  Naše MŠ  

Stravné+od+1.1.2022.docx

Odhlašování z obědů

Odhlásit obědy je možné v aplikaci NAŠE MŠ, která vám, rodičům, a mateřské škole velmi usnadní vzájemnou komunikaci.

Odhlašování stravování je možné na naše mš 

Pokud ještě nemáte vytvořený přístup, zaregistrujte se prosím na těchto stránkách v sekci registrace a odešlete požadavek na propojení Vašeho účtu s účtem MŠ. Požadavky na propojení se vyřizují do 24 hodin. 

Stravu dětem můžete odhlašovat do 8:00 hod.

Řád školní jídelny je k dispozici zde 

Seznam alergenů naleznete zde.

Placení

   Strava dětí, které již do naší školky chodily, se hradí pod stejným var. symbolem, které dítě dostalo v loňském roce.

Na účet: 7034-249601389/0800