AKTUALITY

Vážení rodiče,

po konzultaci s KHS, nebyly shledány důvody pro karanténní opatření pro žáky a pedagogy naší školy.

Platí obecná preventivní opatření, tj., pozorovat svůj zdravotní stav (zaměstnanci i žáci). V případě výskytu příznaků onemocnění Covid-19, žáci i zaměstnanci zůstanou doma a telefonicky kontaktují svého praktického lékaře (v případě nezletilých, zákonní zástupci kontaktují pediatra) a konzultují svůj zdravotní stav.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

vzhledem k výskytu nemoci Covid - 19 u dítěte v MŠ, pozastavujeme všechny kroužky do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

V termínu 26.10. - 30.10. 2020 z důvodu karantény a nařízení vlády ČR má ZŠ prodloužené Podzimní prázdniny.

Provoz školky bude z tohoto důvodu omezen. Pokud máte zájem, aby Vaše děti v těchto dnech navštěvovaly školku, přihlašte je prosím nejpozději do 21.10. 2020.

Prosíme Vás, abyste pečlivě zvážili umístění vašeho dítěte do MŠ. Bohužel z důvodu uzavření škol máme i méně zaměstnanců a prosíme hlavně maminky na mateřské, aby své děti na prázdniny nepřihlašovaly.

Ve středu 28.10. 2020 je státní svátek - MŠ je uzavřena.

Děkujeme za pochopení. Kolektiv zaměstnanců MŠ.


Autumn wreath of leaves. Watercolor handpainted illustration

Zamykání zahrady

Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR O HROMADNÝCH AKCÍ JE

AKCE ZRUŠENA!

Týden bez aut

V tradičním termínu 16.–22. září se také letos uskuteční Evropský týden mobility (ETM), jehož součástí je i Den bez aut. Praha k této události připravuje pestrý program akcí, jejichž smyslem je podpořit udržitelné formy dopravy a vytvářet tak příjemnější a zdravější město pro život.

My jsme se rozhodli, že se k této akci připojíme a začínáme už v pondělí 14.9. 2020 a zakončíme tento krásný týden Cyklovýletem podél Labe.


Cyklovýlet

Srdečně Vás zveme na Cyklovýlet v sobotu 19.9. 2020, který je určen pro rodiče s dětmi a je zakončením Týdne bez aut. Start je u školky ráno v 9:30 hod.

Moc se na Vás těšíme a věříme, že tuto akci s námi podpoříte.

Kolektiv MŠ.

Vážení rodiče a milé děti,

začátek školního roku je 1.9. 2020 a moc se na Vás těšíme.

Zde je několik důležitých informací před zahájením:

  • Nástup do MŠ je 1. 9. 2020, příchod od 7:00 do 8:30 hod.

  • Otevírací doba MŠ 7:00 – 17:30 hod, v pátek do 17:00 hod

  • Rodičovská schůzka 9. 9. 2020 od 18:00 hod. (prosíme bez dětí), ve třídě Žiraf

Prosím, sledujte nadále webové stránky, kde budou postupně přidávány další informace.

Podle manuálu MŠMT má být omezen vstup dospělých osob do školních budov. V našem případě to není dost dobře možné, proto Vás prosíme, abyste s ohledem na ostatní rodiny a zaměstnance MŠ, ve vnitřních prostorách školky nosili roušku, děti a zaměstnanci MŠ roušku nosit nemusí.

Při příchodu do školky bude dětem měřena teplota.

Informace k začátku nového školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

druhá polovina prázdnin pomalu končí a už jistě přemýšlíte, co nachystat dětem do školky na nový školní rok.

ZDE jsme pro Vás připravili krátké shrnutí. Rodiče nových dětí se inspirují a rodiče dětí stávajících si informace zopakují.

Zde naleznete Pokyny k otevření.


Příměstské tábory 2020

Provoz táborů je od 7:30 - 17:00 hod.

Čipy pro neškolkové děti budou k dispozici u učitelek na třídě za vratnou zálohu 50,- Kč.

Zvýšená pravidla hygienického opatření kvůli šíření Covid-19.

Důležité: V den nástupu na tábor prosíme odevzdat vyplněné a podepsané

Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Zde je formulář ke stažení

Zde je přihláška ke stažení a souhlas se zpracováním osobních údajů pro neškolkové děti, které zasílejte na email: jidelna@msklanovice.cz nebo osobně doručte paní Jarmile Šupolové ( vedoucí ŠJ).

Přednost mají děti z MŠ Klánovice, ale zúčastnit se mohou i děti do 10 let.

Účastnický poplatek je 2000,- Kč/týden nebo 600,- Kč/den.

Částku prosím posílejte pod var. symbolem 666.

Storno podmínky příměstských táborů

Vážení rodiče,

v pátek 10.7. 2020 byl v MŠ ukončen školní rok 2019/20.

Moc vám všem děkujeme za spolupráci a přejeme vám krásné prázdniny.

Budeme se na Vás těšit 1.9. 2020.

Kolektiv zaměstnanců MŠ.


Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

Přijaté děti 1.str.

Přijaté děti 2. str.

Nepřijaté děti

Přihlašování na letní prázdniny

Vážení rodiče, žádáme Vás tímto o pečlivé zvážení docházky a přihlašování považovat za závazné.

Prázdninové rozmístění dětí do jednotlivých budov a tříd bude k dispozici zde na webových stránkách.

Přihlašovat se můžete do 20.6. 2020 Přihlašování ukončeno.

Od 13.7. - 31.7. 2020 probíhají v MŠ příměstské tábory.

1.9. 2020 začíná nový školní rok 2020/2021.

oznámení o přerušení provozu o prázdninách 2020.pdf

Přihlašování na prázdniny bude probíhat od 1.6. 2020 zde na webu.

Oznámení o vyhlášení Konkursního řízení

MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy vyhlásila konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Poslanecká sněmovna schválila 13.5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30.6. 2020 všichni rodiče, kteří u objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky.

Zákon upravuje nárok na ošetřovné nejdéle do 30.6. 2020, pro prodloužení výplaty ošetřovného by musel Parlament schválit novelu zákona.

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

OTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

na včerejším jednání Rady MČ bylo odsouhlaseno otevření školky v termínu 11.5. 2020.

V tuto chvíli potřebujeme doladit ještě detaily provozu školky, budov a tříd.

Až budu mít k dispozici potvrzené ucelené kompletní informace, obratem Vám je zašleme adresně emailem a zveřejníme na našich stránkách.

Dana Radinová

Pokyny k OTEVŘENÍ MŠ (1).pdf

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší MŠ můžete využít Elektronického předzápisu: elektronickypredzapis.cz/materska-skola/klanovice

Dále vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout ( tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře ) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, je nutné z důvodu epidemie Koronaviru si

zarezervovat čas v den zápisu 5.5. 2020 v rozmezí od 9:00 - 17:00 hod.,

kdy dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší. K zápisu prosím přijďte bez dětí.


Vážení rodiče,

v současné době čekáme na metodické pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR, dle kterých bude možné otevřít školku.

Poté budeme zjišťovat zájem ze strany rodičů vzhledem k omezené kapacitě dětí ve ,,skupinách".

Prosíme vás o pozastavení plateb za školné a stravné.

Přeplatky za stravné, školku v přírodě a poměrnou částkou i školné a kroužky Vám budou vráceny na účet.

Dana RadinováZápis

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 proběhne v úterý 5. května 2020 od 9:00 - 17:00 hod. ve třídě Myšek.

Od 1.4. 2020 bude zde na webových stránkách otevřen elektronický předzápis, kde budou k dispozici všechny potřebné dokumenty k zápisu do naší MŠ.

Těšíme se na vás.


Den otevřených dveří

je z důvodu mimořádné situace ZRUŠEN.

Budeme vás informovat o náhradním termínu.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ.

Vážení rodiče,

zde si můžete stáhnout Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení.

Potvrzení se bude vydávat od pondělí do pátku mezi 8:00 - 12:00 hod. v ředitelně MŠ.

Noc s Andersenem

AKCE ZRUŠENA, BUDE VYHLÁŠEN NÁHRADNÍ TERMÍN DLE SITUACE.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ

Vážení rodiče,

tímto vás seznamuji s aktuálním pokynem MŠMT ze dne 6.3., podle kterého samozřejmě budeme postupovat.

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.

Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak doporučujeme oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

V souvislosti s tímto opatřením doporučujeme Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Připomínáme, že karanténa má smysl pouze v případě, že dítě zůstane skutečně oddělené od spolužáků a nesetká se snimi fyzicky.

Dana Radinová


VÁŽENÍ RODIČE,

POKUD JSTE SE SVÝMI DĚTMI TRÁVILI O PRÁZDNINÁCH ČAS V LOKALITÁCH OHROŽENÝCH KORONAVIREM, PROSÍM, ABYSTE VĚNOVALI ZVÝŠENOU POZORNOST ZDRAVOTNÍMU STAVU VAŠICH DĚTÍ. POKUD BUDETE MÍT MINIMÁLNÍ PODEZŘENÍ, POSTUPUJTE PROSÍM PŘESNĚ PODLE DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ. KOMUNIKUJTE S UČITELKAMI NA TŘÍDĚ A VEDENÍM ŠKOLY, ABYCHOM ELIMINOVALI MOŽNÉ NÁSLEDKY.

POJĎME SPOLEČNÝMI SILAMI ROZUMNĚ A BEZ PANIKY UDĚLAT VŠE PROTO, ABYCHOM NAŠE DĚTI OCHRÁNILI.

PŘEDEM DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI.

DANA RADINOVÁ

Jarní prázdniny

Vážení rodiče,

V termínu 24.2. - 28.2. 2020 má ZŠ Jarní prázdniny. Provoz školky bude pro přihlášené děti ve třídě Koťat a Žabiček.

Děkujeme. Kolektiv zaměstnanců MŠ.Cesta předškoláka

Vážení rodiče předškoláků,

v úterý 18.2.2020 proběhne na hlavní budově naší školky CESTA PŘEDŠKOLÁKA - sedm stanovišť mapujících školní zralost. Tuto akci připravujeme pro předškoláka v doprovodu rodiče, prosíme, neberte s sebou další dítě. Po dokončení cesty můžete připravenost Vašeho dítěte konzultovat s třídními učitelkami, pí. psycholožkou a pí. učitelkou přípravné třídy ZŠ.

Zde se můžete přihlásit na konkrétní čas startu.

Prosíme, snažte se nezapisovat na stejný čas dvě děti ze stejné třídy-kvůli plynulosti následné konzultace s třídními učitelkami.

Děkujeme. Kolektiv zaměstnanců MŠ

Masopust

Vážení rodiče a děti,

srdečně vás zveme v neděli 16.2. 2020 od 11:00 hod. na doprovodnou akci ke klánovickému masopustu a to výrobu masopustních masek u nás ve školce.

Můžete si vyrobit medvěda, vodníka, kominíka, slamáka, střapáče nebo šášu.

Po skončení výroby se připojíme k masopustnímu průvodu.


Těšíme se na vás. Kolektiv zaměstnanců MŠ.

Novoroční výšlap na Křivoklát

Vážení rodiče a děti,

srdečně vás zveme na společný výlet v sobotu 11. ledna 2020 na hrad Křivoklát.

Odjezd vlakem z Klánovic v 8:12 hod.


Těšíme se na vás. Kolektiv zaměstnanců MŠ.


Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

pro nízký počet přihlášených dětí bude školka

ve dnech 23., 27., 30., 31.12. 2019 UZAVŘENA.

2. a 3.1. 2020 bude provoz pro přihlášené děti ve třídě Myšek.

Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a těšíme se na vás v novém roce 2020.

Kolektiv zaměstnanců MŠ.


Hra o vánočního kapra

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na již tradiční akci - Běh o vánočního kapra,

která se koná 18.12. 2019 od 17:00 hod.

Přijďte si ho ulovit a nezapomeňte baterky!

Těšíme se na vás. Kolektiv zaměstnanců MŠ.

Vánoční zpívání a jarmark

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na vánoční zpívání v kostelíčku a jarmark, který si pro vás připravily vaše děti. Jarmark začíná ve středu 11.12. 2019 již v 16:00 hod. Od 16:30 h. bude probíhat vystoupení vašich dětí po třídách.

PROVOZ ŠKOLKY V TENTO DEN KONČÍ V 16:00 HOD.

Přijďte se společně s námi naladit na vánoční notu a chvilku zapomenout na předvánoční shon.

Moc se na vás těšíme. Kolektiv MŠ.

20191122152016.pdf
20191122151950.pdf

Mezi námi mezigeneračně

Vážení rodiče,

rádi bychom vám představili nový projekt do kterého jsme se jako školka zapojili. Jmenuje se Mezi námi mezigeneračně a jde o propojování dvou světů mezi nimiž může být rozdíl až 80 let.

Jde o setkávání a společné kreativní tvoření, hraní her či čtení pohádek.

V domovech pro seniory jsou lidé, kteří mají ostatním stále co nabídnout a říci, ale také si zaslouží, aby bylo nabídnuto něco jim.

V mateřské škole jsou děti, které umí rozdávat úsměvy, energii, bezprostřednost, radost ze života. A je na nás, aby se mohly tyto dva zdánlivě vzdálené světy propojovat. Bohužel, ne vždy je to možné přirozeně, protože vlastní prarodiče mnohdy už buď nejsou, nebo bydlí daleko. Proto je potřeba trošku pomoci. Například se tak děje v našich partnerských školkách a domovech pro seniory.

Našim partnerským Domovem pro seniory je Dům s pečovatelskou službou u sv. Anny v Běchovicích.

Uspávání broučků a Lampiónový průvod

Srdečně vás zveme na akci, která proběhne ve středu 6.11. 2019

od 17:00 hod. Start bude na rohu ulic Blešnovská a Nové Dvory.

Trasa povede lesem, proto není vhodná pro kočárky.


Těšíme se na vás. Kolektiv zaměstnanců MŠ.


Zamykání zahrady

Srdečně zveme rodiče a děti na akci Zamykání zahrady, která bude probíhat v úterý 15.10. 2019 od 16:30 h. na zahradě MŠ.

Vstup na zahradu pouze v doprovodu rodičů, děti budou odpoledne ve třídách.

Těšíme se na vás. Kolektiv zaměstnanců MŠ.

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29. a 30.10. má základní škola podzimní prázdniny a ve dnech 31.10. a 1.11. ředitelské volno. Přihlašování UKONČENO.

Přihlašování na kroužky bude ukončeno k 20.9. 2019.

Děkujeme za pochopení

cyklo.pdf

Cyklovýlet

Srdečně vás zveme na již tradiční výlet na kolech, který je pořádán naší školkou pro rodiče a děti v sobotu 5.10. 2019. Odjezd od MŠ je v 9:30 hod.

Těšíme se na vás. Kolektiv zaměstnanců MŠ.

Pozvánka na kulinářskou akci ,,Hrnečku vař!"

V rámci podpory zdravé výživy.

Akce bude probíhat ve středu 18.9. od 16:30 hod. na zahradě MŠ.

Těšíme se na vás. Kolektiv MŠ.


Valná hromada a informační schůzky

11.9. se koná Valná hromada SPKŠ a infomační schůzky MŠ od 18:00 hod.


Pozvánka na veletrh zájmových kroužků

Veletrh kroužků a volnočasových aktivit se koná 4. září 2019, 15:00 až 18:30 hod. u sportovní haly ZŠ Masarykova.