O školce‎ > ‎

Základní informace o školce


Základní informace

Sídlo: V Žáčku 219, 190 14 Praha 9 - Klánovice

Telefony: 
hlavní budova   281 962 079
nová budova     281 960 218

E-mail: skolka@msklanovice.cz


IČ: 709 47 562 

ID datové schránky: sffkst4


Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., účet č. 249601389/0800

Úhrada školného

Statutární orgán: Ředitelka Dana Radinová, skolka@msklanovice.cz

Personální obsazení MŠ


Zřizovatel: Městská část Praha - Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Praha - Klánovice 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl Pr., vložka 890


Co nabízíme

 • Profesionální a vstřícný přístup pedagogů k dětem i jejich rodičům.
 • Podnětné, tvůrčí a estetické prostředí školy.
 • Vedení dětí k samostatnosti, odpovědnosti, možnost seberealizace v průběhu celého dne.
 • Den otevřených dveří – seznámení zájemců z řad rodičů s prostředím školy a výchovně-vzdělávacím zaměřením.
 • Adaptační program pro nové děti.
 • Ve spolupráci s odborníky umožňujeme integraci dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy MŠ.
 • Přesun maximálního množství činností ven s důrazem propojení aktivit duševních, citových a manuálních.
 • Pravidelný kontakt s přírodou - vedení dětí k počátkům ekologické výchovy.
 • Spolupráci s rodiči na principech vzájemné důvěry, otevřenosti, respektu.
 • Poradenskou službu, konzultace, možnost zapůjčení odborné literatury, společné akce.
 • Moderní vybavení tříd – na hlavní budově v klasických prostorách, na nové budově v prostorách atypických.
 • Bohatý výběr hraček a didaktických pomůcek.
 • Pestrou nabídku kulturních pořadů, výlety.
 • Doplňkové programy – s celoškolní působností:
  • Prevence soc. patologických jevů (především šikany)
  • EVVO (oblast ekologie)
  • Metodu dobrého startu pro děti v posledním roce docházky do MŠ
 • Zájmové kroužky dle volby rodičů
 • Prezentaci na veřejnosti – soutěže, vystoupení, celoškolní akce.
 • Spolupráci s veřejností – především se ZŠ, turistickým oddílem Stopa, PPP, DD, Klubem důchodců, SDH, Místní knihovnou
 • Vyváženou, pestrou stravu. Pro děti se stravovacími omezeními mateřská škola po dohodě s rodiči může zajistit individuální stravování. 
 • Bezbariérový přístup