O školce‎ > ‎

Spolek přátel klánovické školky

Základní informace pro šk. rok 2018/2019


Kontakt:
Spolek přátel klánovické školky
V Žáčku 219, 190 14 Praha 9
IČ: 69346011
e-mail: spolekpratel@msklanovice.cz

Spolek přátel klánovické školky byl registrován jako občanské sdružení v roce 1999 (do září 2005 působil pod názvem Sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole v Praze 9 - Klánovicích) Jeho úkolem je organizovat společenské, kulturní a sportovní akce pro děti, které mateřskou školu navštěvují. Zároveň podporuje činnost mateřské školy.

Na začátku každého školního roku se koná Členská schůze Spolku (schůzka rodičů), poslední se konala v září 2018. Členská schůze schválila Zprávu o činnosti a hospodaření za školní rok 2017/2018.
  • Výše příspěvku na školní rok 2018/2019 byla stanovena na 1300,- Kč na jedno dítě 
  • Výše příspěvku za děti navštěvující anglický kroužek byla stanovena na 2000,- Kč měsíčně.
  • Byl schválen plán hospodaření na školní rok 2018/2019.
  • Byl zvolen nový Výbor.
  • Složení výboru Spolku pro školní rok 2018/2019

Členové: Jana Polická,  Alena Kolovrátková,  Miroslava Bučilová, Eva Kobiánová, Kateřina Kroupová, Sabina Pavlová, Iveta Gottsteinová, Tereza Kolátorová, Diana Jurková, Petra Vondráková, Klára Měrková

Revizor jmenovaný MČ Praha-Klánovice: Kateřina Cónová

Výbor Spolku se schází přibližně jednou za měsíc. Tyto schůzky jsou otevřené pro všechny rodiče. Veškeré informace získáte e-mailem na adrese uvedené výše.

Úhrada příspěvku do Fondu SPKŠ pro školní rok 2018/2019:


Číslo účtu: 264398518
Kód banky: 0300
Výše příspěvku na každé dítě: 1.300,- Kč
Uhraďte nejpozději do: 30.9.2018
DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE.