O školce‎ > ‎

Spolek přátel klánovické školky

Základní informace pro šk. rok 2016/17


Kontakt:
Spolek přátel klánovické školky
V Žáčku 219, 190 14 Praha 9
IČ: 69346011
e-mail: spolekpratel@msklanovice.cz

Spolek přátel klánovické školky byl registrován jako občanské sdružení v roce 1999 (do září 2005 působil pod názvem Sdružení rodičů a přátel školy při Mateřské škole v Praze 9 - Klánovicích) Jeho úkolem je organizovat společenské, kulturní a sportovní akce pro děti, které mateřskou školu navštěvují. Zároveň podporuje činnost mateřské školy.

Na začátku každého školního roku se koná Členská schůze Spolku (schůzka rodičů), poslední se konala v září 2015. Členská schůze schválila Zprávu o činnosti a hospodaření za školní rok 2014/2015, schválila změnu Stanov spolku a právní formy na zapsaný spolek v souladu s novou právní úpravou.

  • Výše příspěvku na školní rok 2015/2016 byla stanovena na 1300,- Kč na jedno dítě.
  • Výše příspěvku za děti navštěvující anglický kroužek byla stanovena na 2000,- Kč měsíčně.
  • Byl schválen plán hospodaření na školní rok 2015/2016.
  • Byl zvolen nový Výbor.
  • Složení výboru Spolku pro školní rok 2015/2016

Členové: Ilona Neff, Petra Jeřábková, Jana Polická, Mirka Pařík, Monika Udy Vejmělková,  Hana Sikorová

Revizor jmenovaný MČ Praha-Klánovice: Martina PetráčkováVýbor Spolku se schází přibližně jednou za měsíc. Tyto schůzky jsou otevřené pro všechny rodiče. Veškeré informace získáte e-mailem na adrese uvedené výše.

Úhrada příspěvku do Fondu SPKŠ:


Číslo účtu: 264398518
Kód banky: 0300
Výše příspěvku na každé dítě: 1.300,- Kč
Uhraďte nejpozději do: 30.9.2016
DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE.