O školce‎ > ‎

Naše třídy

Charakteristika 1. třídy KOŤATA 

Zázemí: 

Třída se nachází v nově zrekonstruovaném prostoru v přízemí hlavní budovy. 

Kapacita: 22 dětí 

Věk: 3 - 4 roky 

Forma výuky: 

Jedná se většinou o děti, které se poprvé setkávají s institucionální výchovou. Z toho vyplývá hlavní cíl, podat dítěti pomocnou ruku k zvládnutí přechodu z rodinného prostředí do školky. 

Snažíme se v dětech vyvolat pocit, že jsme tu jeden pro druhého a že ve chvílích, kdy se cítí nejisté, mají se na koho obrátit. 

A zároveň v dětech vytvářet otevřenost a připravenost nabídnout pomoc tomu, kdo ji potřebuje. 

Provoz třídy  je od 7 do 17:30 hodin. 


Charakteristika 2. třídy JEŽEČCI 

Zázemí: 

Třída je umístěna v 1. poschodí hlavní budovy 

Kapacita:  25 dětí 

Věk:  4 - 6 let 

Forma výuky: 

Specifikem této třídy je program Začít spolu, s těmito záměry: 

- rozvíjet schopnosti, znalosti a dovednosti dětí prostřednictvím plánované činnosti v koutcích aktivit 

- klást důraz na účast rodiny 

Dítě si každý den vybírá činnost nebo činnosti, kterým se chce věnovat individuálně nebo ve skupině. 

Děti se učí hrou a prací s různými předměty a materiály. Učí se také navzájem od sebe, napodobováním a pozorováním. 

Provoz třídy  je od 8 do 16:30 hodin. 


Charakteristika 3. třídy ŽABIČKY 

Zázemí: 

Třída se nachází v nové části MŠ, v zelené rotundě 

Kapacita:  25 dětí 

Věk:  3 - 6 let 

Forma výuky: 

Hlavním specifikem třídy je kroužek "Angličtina hrou" s rodilým mluvčím, přirozené naslouchání, vnímání, živé střídání aktivit. 

Výuka probíhá podle metody Wattsenglish schválené a doporučené Ministerstvem školství. 

Dále se zaměřujeme na Metodu dobrého startu pro předškoláky, která rozvíjí všechny oblasti. Dále na sport a výtvarné činnosti, které pomáhají k úspěšnému přechodu do školy. 

Provoz třídy  je od 7:45 do 16:30 hodin. 


Charakteristika 4. třídy ŽIRAFY 

Zázemí: 

Třída je umístěna v nové části MŠ ve žluté rotundě. 

Kapacita:  24 dětí 

Věk:  4 - 6 let 

Forma výuky: 

Třída je všestranně zaměřená - snažíme se dětem poskytovat širokou vzdělávací nabídku, ze které si mohou vybrat podle svých aktuálních potřeb a možností. Podporujeme kladný vztah k přírodě a k pohybu. Jedenkrát týdně se předškoláci věnují Metodě dobrého startu, která rozvíjí všechny vzdělávací oblasti a napomáhá k úspěšnému přechodu do ZŠ. 

Provoz třídy  je od 7:30 do 17 hodin. 


Charakteristika 5. třídy SOVIČKY 

Zázemí: 

Třída sídlí v podkroví hlavní budovy 

Kapacita:  16 dětí 

Věk:  5 - 7 let 

Forma výuky: 

Děti se zde cíleně připravují na přechod do školy. Jednou týdně se věnujeme programu Metoda dobrého startu, využíváme interaktivní tabuli. Ve třídě je kladen velký důraz na samostatnost a dokonalou sebeobsluhu. 

Provoz třídy  je od 8 do 16 hodin. 


Charakteristika 6. třídy VLČATA 

Zázemí: 

Jako zázemí dětem slouží zateplená "jurta" a týpí na zahradě školky. Děti také hojně využívají zahradní dílnu. 

Kapacita:  18 dětí 

Věk:  3 - 6 let 

Forma výuky: 

Třída vychází z principů lesní pedagogiky.Většina aktivit se tady odehrává venku a v lese. Děti si hrají a učí se v přírodě, která byla po staletí přirozeným prostředím pro vývoj dítěte. Východiskem aktivit je přirozené prožívání dějů a proměn v přírodě v průběhu roku. 

Provoz třídy  je od 7:30 do 12 hodin. Po obědě se děti rozdělují, dle stabilních skupin, do ostatních tříd.