O školce‎ > ‎

Naše třídy

Charakteristika 1. třídy Koťata

Zázemí: 

Třída se nachází ve zrekonstruovaném prostoru v přízemí hlavní budovy. 

Kapacita:17 dětí 

Věk:2 - 3 roky 

Forma výuky: 

Jedná se většinou o děti, které se poprvé setkávají s institucionální výchovou. Z toho vyplývá 

hlavní cíl, podat dítěti pomocnou ruku k zvládnutí přechodu z rodinného prostředí do školky. 

Snažíme se v dětech vyvolat pocit, že jsme tu jeden pro druhého a že ve chvílích, kdy se cítí 

nejisté, mají se na koho obrátit. K pobytu dětí venku používá třída koťata vlastní zahradu určenou pro děti od 2 let. 

Ve třídě pracuje s učitelkami chůva. 

A zároveň v dětech vytvářet otevřenost a připravenost nabídnout pomoc tomu, kdo ji potřebuje. 

Provoz třídy je od 7:00 do 17:30 hodin. 

Charakteristika 2. třídy JEŽEČCI 

Zázemí: 

Třída je umístěna v 1. poschodí hlavní budovy 

Kapacita: 25 dětí 

Věk: 4 - 6 let 

Forma výuky: 

Specifikem této třídy je program Začít spolu, s těmito záměry: 

- rozvíjet schopnosti, znalosti a dovednosti dětí prostřednictvím plánované činnosti v koutcích 

aktivit 

- klást důraz na účast rodiny 

Dítě si každý den vybírá činnost nebo činnosti, kterým se chce věnovat individuálně nebo ve skupině. 

Děti se učí hrou a prací s různými předměty a materiály. Učí se také navzájem od sebe, 

napodobováním a pozorováním. 

Provoz třídy je od 8:00 do 16:30 hodin. 

Charakteristika 3. třídy ŽABIČKY 

Zázemí: 

Třída se nachází v nové části MŠ, v zelené rotundě 

Kapacita: 26 dětí 

Věk: 4 - 6 let 

Forma výuky: 

Třída je všestranně zaměřená - snažíme se dětem poskytovat širokou vzdělávací nabídku, ze které 

si mohou vybrat podle svých aktuálních potřeb a možností. Podporujeme kladný vztah k přírodě a 

k pohybu. Jedenkrát týdně se předškoláci věnují Metodě dobrého startu, která rozvíjí všechny 

vzdělávací oblasti a napomáhá k úspěšnému přechodu do ZŠ. 

Provoz třídy je od 7:30 do 16:30 hodin

 


Charakteristika 4. třídy ŽIRAFY 

Zázemí: 

Třída je umístěna v nové části MŠ ve žluté rotundě. 

Kapacita: 26 dětí 

Věk: 4 - 6 let 

Hlavním specifikem třídy je kroužek "Angličtina hrou" s rodilým mluvčím, přirozené naslouchání, 

vnímání, živé střídání aktivit. 

Výuka probíhá podle metody Wattsenglish schválené a doporučené Ministerstvem školství. 

Dále se zaměřujeme na Metodu dobrého startu pro předškoláky, která rozvíjí všechny oblasti. 

Dále na sport a výtvarné činnosti, které pomáhají k úspěšnému přechodu do školy. 

Provoz třídy je od 8:00 do 17:00 hodin. 


Charakteristika 5. třídy SOVIČKY 

Zázemí: 

 Třída sídlí v podkroví hlavní budovy. 

 Kapacita: 16 dětí 

 Věk: 5 - 7 let 

 Forma výuky: 

 Děti se zde cíleně připravují na přechod do školy. Jednou týdně se věnujeme programu Metoda 

 dobrého startu, využíváme interaktivní tabuli. Ve třídě je kladen velký důraz na samostatnost a 

 dokonalou sebeobsluhu. 

 Provoz třídy je od 8 do 16 hodin. 

 

 Charakteristika 6. třídy VLČATA 

Zázemí: 

Jako zázemí dětem slouží zateplená "jurta" a týpí na zahradě školky. Děti také hojně využívají 

zahradní dílnu. 

Kapacita: 20 dětí 

Věk: 3 - 6 let 

Forma výuky: 

Třída vychází z principů lesní pedagogiky.Většina aktivit se tady odehrává venku a v lese. Děti si 

hrají a učí se v přírodě, která byla po staletí přirozeným prostředím pro vývoj dítěte. Východiskem 

aktivit je přirozené prožívání dějů a proměn v přírodě v průběhu roku. 

Provoz třídy je od 7:30 do 11.30hodin.Před obědem se děti rozdělují, dle stabilních skupin, do ostatních 

tříd. 

Charakteristika 7. třídy Myšata

Zázemí: 

Třída se nachází v novém prostoru hlavní budovy. 

Kapacita:22 dětí 

Věk:3 - 4 roky 

Forma výuky: 

Jedná se většinou o děti, které se poprvé setkávají s institucionální výchovou. Z toho vyplývá 

hlavní cíl, podat dítěti pomocnou ruku k zvládnutí přechodu z rodinného prostředí do školky. 

Snažíme se v dětech vyvolat pocit, že jsme tu jeden pro druhého a že ve chvílích, kdy se cítí 

nejisté, mají se na koho obrátit. 

A zároveň v dětech vytvářet otevřenost a připravenost nabídnout pomoc tomu, kdo ji potřebuje. 

Provoz třídy je od 7:30 do 17:00