Domů‎ > ‎

Placení školného a stravného

Placení školného
249601389/0800

Uhradit vždy do 15. aktuálního měsíce, částka 850 Kč a variabilní symbol je stejný jako u stravného.
Předškoláci školné nehradí, s výjimkou těch, kteří mají odklad školní docházky.


Anglický kroužek
264398518/0300

Uhradit vždy do 15. aktuálního měsíce, částka 2000 Kč. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.


Placení stravného
7034-249601389/0800

Uhradit vždy k 15. předešlého měsíce (celodenní 902 Kč a polodenní 704 Kč), variabilní symbol získáte u vedoucí školní jídelny a je po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejný. 


Fond Spolku přátel klánovické školky
264398518/0300

Uhradit vždy do 30.9., částka 1300 Kč. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Dětem, které ukončí docházku do MŠ v průběhu roku vracíme poměrnou část příspěvku 130 Kč za každý celý měsíc. Děti, které zahájí docházku do MŠ v průběhu školního roku hradí pouze poměrnou část - 130 Kč za každý měsíc, prosím uhraďte ihned po nástupu do školky. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktuje na adrese spolekpratel@msklanovice.cz